Bankamızda 10 yıllık zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesinde kaydınızı kontrol etmek için bilgilerinizi girdikten sonra lütfen ARA butonuna basınız.

* Doldurulması zorunlu alan

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62 nci maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 01/11/2016 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8inci maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

Listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2015 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye nezdlerindeki belgeler ve geçerli kimlik belgesi ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri, emanet ve alacaklar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.